FINANCIËLE TEKSTEN DIE IK KAN VERTALEN
Jaarverslagen
Winst- en verliesrekeningen
Resultatenrekeningen
Belastingaangiftes
Jaarrekeningen
Balansen
Gebruikersinterface websites financiële dienstverlener
Winst- en verliesrekeningen
Website valutawisseldienst
Marketingplannen
Faillisememnts- en schuldsaneringaanvragen
Jaarverslagen
Gebruikersinterface financiële software
Prestatieverslagen van beleggingsfondsen
Financiële bescheiden
Schade claims
Prospectussen vorr fusies en overnames
Financieringsovereenkomsten
Website van financiële adviseurs
Nieuwsbrief voor beleggers
Franchiseovereenkomst
Statuten van beleggingsfondsen
Bedrijfsplannen
Bedrijfsnotulen
Bankgaranties
Aandeelhoudersovereenkomsten
Director?s solvency statements
Kasstroomoverzichten
Verzekeringspolissen
Auditor’s reports
Openbare of onderhandse emissie
Bankruptcy filings

en meer

MY FINANCIAL STUDIES
1. Certified financial auditor – an academic level study – a couple of years at the NIVRA, the institute for certified financial auditors (in Dutch: Nederlands Instituut voor Register Accountants), in the Netherlands.
2.